Устойчивостта е неотложна необходимост

Бъдещето носи много предизвикателства, които могат да повлияят на бизнеса: изчерпване на ресурсите, прекъсване на веригата за доставки и несигурност, кризата с биоразнообразието или социалните несправедливости. Това са само някои от тях. В същото време широката общественост и други заинтересовани страни все повече оказват натиск върху фирмите да бъдат част от решението – чрез т.нар. зелен растеж или зелен бизнес. Оптималната стратегия за устойчивост адресира всички тези обстоятелства.

В унисон със стратегията на „Идеал Стандарт – Видима“ за устойчиво развитие и адаптиране на бизнеса ни спрямо бъдещи рискове и възможности, се насочихме към планирането и реализирането на проекти, свързани с намаляването влиянието върху околната среда и подобряване условията на труд.

ЗАВОД ЗА АРМАТУРА

ПРОЕКТ „ФРЕЗОВАНЕ НА ТЕЛА ПРЕДИ ШЛАЙФ-ПОЛИРНА ОБРАБОТКА“:

Закупуване на общо 15 пилинг машини, които могат успоредно да обработват по осем изделия на всяка една от тях. Процесът по фрезоване частично заменя грубото шлайфане. При шлайфането се генерира отпадък месингов прах, от който само 50% може да бъде рециклиран отново в производството под формата на готов месинг блок.

При фрезоването отделяният отпадък от месингови стружки изцяло се влага в производството на месинг блок и загубите са не повече от 2-3%, т.е. 97-98% се рециклират. От друга страна при шлайфането лентите, използвани в процеса, се генерират като отпадък, който се депонира, а инструментите при фрезоване имат много по-дълъг живот, т.к. могат да се заточват многократно до предаването им за рециклиране.

ЗАВОД ЗА КЕРАМИКА

100% ПОДМЯНА НА ГАЗОВИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАРИ:

Участък „Сушилни“ ще бъде първият в завода със 100% използване на електрически машини за превоз на изделия!

В зоната бяха подменени 4 от газ-карите с електрически влекачи, като през декември е доставен 5-тия влекач. Ползите са многобройни:

Екологична страна – намалява се вредното влияние на машините върху околната среда, не се излъчват вредни емисии при работа;

Ергономична страна – те са по-удобни за използване при многократно слизане и качване по време на работната смяна, което намалява физическото натоварване; не се налага да се излиза до бензиностанцията извън завода, с цел зареждане, което при лоши атмосферни условия създаваше голям дискомфорт на водачите на карите.

Допълнителните предимства на новите електрокари са: имат добра проходимост, маневрени са при завои, бързо се зареждат, безшумни и удобни при експлоатиране.

За тяхното зареждане в завода са инсталирани 4 станции по протежението на цялата зона „Сушилни“. Зареждането се извършва един път на денонощие за изключително кратко време (приблизително 20 минути), което е резултат от новите технологии, вградени в тях.

ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛТРИ ЗА ОТЛИВАНЕ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ“:

До момента на реализиране на проекта за отливането на керамични изделия са се използвали само гипсови калъпи, които имат живот от 100 отливки. За разлика от тях новопроизвежданите филтри за отливане под високо налягане могат да издържат до 40 000 отливки, т.е. техният живот е значително много по-дълъг. От друга страна, необходимата електроенергия за производството на керамични изделия с гипсови калъпи е много по-голяма от тази при използването на филтри за отливане под високо налягане. Използването на филтрите е 91% по-енергоефективно спрямо използването на гипсови калъпи за единица изделие.

РЕД И ЧИСТОТА

В края на 2023 г. отчетохме напредъка на работната група за издаване на гъби и фибри в производството на керамични изделия. Поводът за сформирането на тази работна група бе твърде голяма консумация, замърсяване в зоните, изхвърляне на нерегламентирани места и свързаните с това последици като повреди в оборудването.

С цел разделно събиране на отпадъците в звено „Инструментална“ бе оформено пространство и контейнер, в който се съхраняват износените материали.

Като следствие след всички тези дейности, в момента в „Отливно“ и на „Бяла инспекция“ се поддържа по-висока степен на чистота и ред, повредите на помпи и оборудване поради изхвърлени гъби/фибри са елиминирани.

ЕРГОНОМИЯ

Продължаваме с нови инвестиции, свързани с автоматизация и роботизация на процесите. Най-новата инвестиция е на производствена линия 1 – инсталация за глазиране на тоалетни с робот. Първите две бяха за мивки и казанчета, а това е първата, изградена от нас клетка за тоалетни, при това с подобрена функционалност спрямо съществуващите клетки за глазиране на тоалетни с робот.

ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА ПО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ:

Стартиран е пилотен проект в участък „Отливно“, сектор А, където са въведени съдове за разделно събиране на отпадъци в различни цветове за по-лесна употреба.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).