Нов подход при внедряване на нови модели

Вече повече от година индустриализацията на новите модели в завода за керамика се осъществява съобразно нова организация по проект „NPD to Ops“ /От „Развойна дейност“ до „Производство“/. По същество той представлява въвеждане на нов стандартизиран процес при внедряването на новите модели. Неговата цел е да осигури плавно, пълноценно и в разумен срок производство на калъпи и матрици, и стабилизиране на производството на новите модели. Ключов момент в осъществяването на този проект е тясното сътрудничество между екипите на „Развойна дейност“ и „Производство“.

Какво се промени? На този въпрос отговаря Росица Стоянова, ръководител на отдел „Идеалният Път“:

Физическото боравене с изделията стана изцяло задължение на производството, а отговорността към качеството, както на изделията, така и на процеса, по който се произвеждат е приоритет номер едно на екип, който включва представители на производствени структури и отдел „Развойна дейност“.

За да се случат нещата ефективно и качествено, се формализираха процесите на разработка и ясно се определиха критериите, които трябва да бъдат покрити във всеки един от тях. Въведоха се няколко точки на предаване/приемане (Q gates) при преминаване от един етап към друг: Модел – Тестов калъп – Препилотна – Пилотна серия. Процесът се контролира чрез ежедневни срещи на екипа, като основният инструмент, който се прилага е PDCA (Plan Do Check Act). На тези срещи се обсъждат наблюденията по процеса на база физическо проследяване, измерване и тестове, както и на справки, които се генерират от системата за проследяване (Tranxfer). Решенията се вземат след обстоен анализ и консенсус.

Тези принципи фокусираха усилията на екипа към качеството на продукта, процеса като цяло и решаването на проблемите във възможно най-ранен етап. По-високото ниво на проследяване на статуса на новите модели се осъществява от ръководителите на „Развойна дейност“, дирекция „Производство“, отдели „Качествен контрол“ и „Планиране“ на регулярни седмични срещи, където се определят основните приоритети и насоки за работа на екипа.

Процесът се координира и модерира от колегите Иван Матеев и Веселин Василев, които са част от екипа на „Идеалния Път“. Ето какво споделиха те за работата си:

Иван Матеев, ръководител „Технологии и стандарти за калъпи“: „Същността на тази система по въвеждане на нови модели е да се проследява процеса по заложения в предварителния план ред, като се спазват стриктно критериите на всеки един етап без възможност да се премине към следващо ниво преди да бъдат постигнати заложените параметри. Друг съществен момент е, че въвеждането на нов модел започва на производствената линия, на която ще се произвежда в редовно производство. Работниците биват запознати с особеностите и спецификата на модела по целия процес и имат възможност да дават предложения за подобрения. Всяка стъпка се отразява и обсъжда много внимателно, след което се нанасят корекции. Така постигнахме въвеждане на продукт, който е плод на екипната работа – от създаването на модела до крайния резултат.

Веселин Василев, „Координатор производство – въвеждане и стандарти за нови модели“: „Моята роля в този процес е да извършвам ежедневен преглед на произведените нови модели изделия, да следя за отклонения и своевременно да подавам обратна връзка към Развойна дейност или производствени ръководители. Бих откроил два важни момента в новия процес: че има яснота за спецификите на модела и неговия път в производството от самото му създаване чрез съвместната екипна работа; ръководителите на ПЛ са в течение с цялостното разработване на изделието до навлизането му в нормално производство, което спомага за гладкото въвеждане на продукта.

Срещаме ви с Пламен Кирилов, ръководител участък „Моделиране и матрици“, който споделя за предизвикателствата пред екипа: „При въвеждането на новата организация за внедряване на нови модели в завода за керамика, както при всяко ново начало се откроиха редица предизвикателства, но заедно екипът на участък „Моделиране и матрици“ и колеги от останалите структури, пряко свързани със създаването и внедряването на един нов продукт, успяхме да реагираме по подходящ и адекватен начин, за да стане факт промяната. Сега, когато тя е на лице, екипът на участъка се стреми максимално да удовлетворява поставените изисквания, както за качество и ефективност на изработения инструмент /комплект матрици/ за производство на калъпи, така и относно екипировката, необходима за да бъде възможно производството на всички изделия по процеса. Колегите от звено „Индустриализация“, имащи пълен поглед върху новия продукт по процеса, осигуряват обратна връзка относно набелязани теми и действия по тях. По мое мнение много ефективни се оказаха ежедневните срещи с производствените ръководители и колеги от процес „Развойна дейност“ за обсъждане на възникнали проблеми и внедряване на добри практики.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).