Безопасността и здравето – основна грижа

Инициативата „Екип на месеца по здраве, безопасност и 5S” се утвърди като много полезна за „Идеал Стандарт – Видима”. Тя заема специално място и има своята история в Завода за производство на санитарна арматура. Освен с изпълнението на основните си цели – поддържането на добре организирани работни места, при спазване на безопасни условия на труд, тя се разви и като дарителска, защото голяма част от екипите предоставят наградите си в помощ на нуждаещи се колеги. Резултатите от одитите показват подобрения в процесите, но не спестяват и препоръките за зоните, нуждаещи се от промяна.

Екипите, достигнали изключително ниво на 5S при спазване на изискванията за безопасност при работа и получили максималните 10 точки, притежават Златен сертификат. Правото да го имат заслужиха колегите от „Почистване на лети заготовки”, „Прахово боядисване”, „Шприцове”, „Логистика, Видима 1” и „Термостатни затварящи механизми” от работна площадка Градница.

Потърсихме за коментар относно провеждането на инициативата и критериите за присъждане на Златен сертификат Ивелина Тънгълова, ръководител на отдел „Безопасност на труда и околна среда” и Атанас Атанасов, инженер „Производствена ефективност – 5S координатор” в отдел Ideal Way.

Какви са ползите за завода от провеждането на инициативата „Екип на месеца по здраве, безопасност и 5S“?

Ивелина Тънгълова: Положителното е в цялостната идея на инициативата – да се подобряваме, и там, където са регистрирани несъответствия, да се прилагат коригиращи мерки. Одитите в завода за санитарна арматура започват с безопасността, т.е. проверяваме прилагането на съществуващите процедури, инструкции и правила по здраве и безопасност при работа. Всеки процес трябва да докаже добри нива по здравословни и безопасни условия на труд, за да е възможно преминаването към частта, отнасяща се за 5S.

Атанас Атанасов: Ползите са няколко. Първата е, че проверяваме безопасните и здравословни условия на работното място. Това е от изключително значение за нашия завод. Взисквателни сме и към нивото на 5S. Стриктно следим дали е подредено, чисто и поддържано във всяка зона. Колегите в производствените процеси се стремят да се представят по най-добрия начин. Положително е, че се усеща конкуренция между екипите, което допълнително ги стимулира да полагат повече старание. Вижда се удовлетворение, че усилията им са забелязани и справедливо оценени.

Как се променят процесите според вас? Как ги преценявате вие, като хора, провеждащи одитите?

Ивелина Тънгълова: Смятам, че с всеки следващ одит нивото по здраве и безопасност в производствените процеси в завода се подобрява. Проверките се извършват съвместно с ръководителите на одитираните процеси и те самите виждат пропуските на момента. Когато е наложително, още по време на одита, се стартира с отстраняването на констатираните несъответствия. Реагира се незабавно.

Атанас Атанасов: Гордо мога да кажа, че ние сме завод с доста добро ниво по здраве, безопасност и 5S. През последните години имаме значително подобрение в процесите. Стават все по-чисти, все по-подредени. Откроява се добре организирана поточност, която е важна и нужна за нашето производство. Пет са екипите от завода, които са постигнали най-високо ниво и притежават Златен сертификат.

Какви са конкретните „заслуги” на колегите и какво ги отличава?

Ивелина Тънгълова: Тези екипи са работили активно в посока на подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и 5S. Искам да поздравя работещите в „Почистване на лети заготовки”, „Прахово боядисване”, „Шприцове”, „Логистика, Видима 1” и „Термостатни затварящи механизми” от работна площадка Градница за постоянството и отговорността, които демонстрират. Разбира се, назад във времето, в тези процеси са били регистрирани несъответствия, но те поетапно са отстранявани и положителният резултат не закъснява.

Атанас Атанасов: Колегите от екипите със Златен сертификат поддържат високо ниво на 5S, при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност при работа. Това е голямо постижение, защото се изисква воля, постоянство, и не на последно място, контрол от страна на техния ръководител. Очаквам останалите екипи да се мотивират повече и скоро да се поздравим със значително увеличен брой на екипите, притежаващи Златен сертификат.

Какви са вашите послания към колегите? Как трябва да поддържаме високо ниво на 5S при спазване на изискванията за безопасност при работа?

Ивелина Тънгълова: „Екип на месеца по здраве, безопасност и 5S” е много добра и работеща практика, при която тазгодишните резултати са по-добри от предходната година. Безопасността и здравето при работа трябва да е основна грижа на всеки. Това не са цели с временен или периодичен характер. Това е начин на мислене. Това е посоката, в която ежедневно трябва да работим.

Атанас Атанасов: Моето послание към колегите е винаги да работят безопасно, независимо къде се намират, в завода или вършат нещо в свободното си време. Здравето и безопасността трябва да са на първо място. Бих желал да се отнасят към работното си място, като към своя лична територия и да полагат грижи да бъде винаги безопасно, чисто и подредено. Нека всички бъдем по-внимател ни, по-отговорни и да достигаме още по-високи нива по здраве, безопасност и 5S.

Ето какво споделиха колеги от екипи, притежаващи Златен сертификат:

Петя Иванова, машинен оператор, производство на пластмасови изделия в подпроцес „Шприцове”: „Нашият тим е единственият в завода, който е бил седем пъти „Екип на месеца по здраве, безопасност и 5S”. Скоро получихме и Златен сертификат. Вярвам, че успехът ни се дължи на постоянство, добра комуникация и отговорност на всеки член от екипа. Сега работните ни места са по-чисти и подредени”.

Ценка Цанкова, работник по монтажа и окачествител в екип „Термостатни затварящи механизми”, Видима 2: „Златният сертификат е признание за нашия труд. Всеки колега има принос за спечелването му, защото това е награда за нас, като екип. За да го притежаваме, сме доказали, че сме отговорни и дисциплинирани. Осъзнали сме, че всеки ден трябва да работим безопасно и според изискванията на 5S“.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).