Поддръжката на оборудването – дейност, без която не можем!

Когато говорим за производството, обикновено се фокусираме в основните процеси и дейности. Има обаче екипи, без които то не би било възможно и успешно. За нас е удоволствие да ви срещнем с един такъв тим от Завода за производство на санитарна арматура – отдел „Поддръжка” на Видима 1 в Севлиево.

Виктор Тодоров, ръководител на отдел „Поддръжка“, Видима 1


За да се „запознаете” с колегите, ще ви срещнем с техния ръководител Виктор Тодоров.

Екип „Поддръжка“

Ако трябва да опишеш екипа на отдел „Поддръжка”, Видима 1, с няколко изречения, кои ще са те?
Отдел „Поддръжка” – Видима 1 е съставен от инженери и технически квалифициран персонал. По-голямата част от служителите са с дългогодишен професионален опит в компанията. Екип, ежедневно ангажиран с дейности по поддръжка на производственото оборудване.

Кои са основните отговорности и ангажименти на отдела?
Основното задължение е поддръжка и ремонт на машини и съоръжения. От предходната и през текущата година активно участваме в проекти TPM, LOTO BG UPDATE, Peeling. Извършваме дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с производ ствено оборудване. Изпълняваме разпоредбите по нормативна уредба, свързани със съоръжения с повишена опасност. Отдел „Поддръжка” е пряко ангажиран при разтоварване, монтаж, преместване и демонтаж на машини и съоръжения. Водим комуникация, организирзане и координиране на ремонтни дейности, изпълнявани от български и чуждестранни външни фирми. Съвместно работим с колегите от производствените процеси и административните структури.

Кои са най-запомнящите се проекти, които мо гат да бъдат вашата визитна картичка?
Най-запомнящият се проект, лично за мен, е реорганизацията на производството, която беше реализирана по Стратегия 2020. В рамките на една година бяха преместени 269 броя производствени машини и съоръжения. Релокацията на производствено оборудване беше както вътрешно във Видима 1 и Видима 2, така и между двете работни площадки, а най-голямото предизвикателство по време на реорганизиацията беше, че производството не е спирано.
От вас, като екип, се очаква при аварии или сигнали за неизправност на машините и съоръженията да реагирате бързо. Ще ни разкажеш ли за случаи, при които бързите решения са много важни?
Благодарение на разработения софтуер за TPM, операторите имат възможност да изпращат сигнали за установени от автономна поддръжка, технически неизправности. Екипите от отдел „Поддръжка” и външни фирми приемат сигналите и реагират своевременно с корективни действия. Специфичното за авариите е, че могат да възникнат по всяко време – рядко, но се случва и в почивни дни, а също и през нощта. Създадена е организация за предприемане на действия от служители на отдела и на въшни фирми. Такива са наложителни особено при аварии на пещи в процес „Леярен”, както и при възникване на някои технически неизправности на галваничните инсталации.

Никола Николов, директор „Ефективност и оптимизация на производството”

Потърсихме за коментар относно работата на отдел „Поддръжка” ръководители на структури, пряко свързани с тяхната дейност:

„Колегите от отдел „Поддръжка” винаги са на разположение на производството и те се доказват като добри специалисти ежедневно. Върху техните плещи лежи голяма отговорност, защото дейността им е тясно свързана с производствените резултати. На територията на целия завод – в Севлиево и Градница, имаме 891 основни машини. Тук не включвам помощните съоръжения. Това е изключително богат и разнообразен машинен парк. Сами разбирате, какво означава това и колко умения, знания и отговорности стоят зад обслужването на толкова много машини. Когато заводът е в планиран годишен отпуск, колегите извършват лятната профилактика. Така е и около коледните и новогодишните празници, които за нас са почивни дни, а тогава те провеждат зимната профилактика. Дейности, изключително важни за производствения процес. За мен най-голямото постижение за поддръжката е внедряването на ТРМ. Благодарение на него информацията по проблема достига в цялата си пълнота и дава възможност да се реагира веднага. Тук е мястото да кажа, че благодарение на този проект, изключително много се подобри комуникацията между производството и екипите по поддръжката. Голям е приносът за организацията на работа в отдела на ръководителите Виктор Тодоров в Севлиево и Наньо Димитров в Градница, за което съм изключително благодарен. Пожелавам на колегите от „Поддръжка” да продължат да бъдат все така успешни, а на всички колеги – здраве и щастие!

Борислав Витанов, ръководител на процес „Леярен”:

Борислав Витанов, ръководител на процес „Леярен”:
„За екипа на отдел „Поддръжка” мога да кажа само добри думи, защото те са доказали във времето, че са големи професионалисти и хора, на които може да се разчита. Режимът на работа в нашия процес е такъв, че се налага, при необходимост, когато има авария, колегите от поддръжката при повикване да работят в съботните и неделните дни. Мисля, че всички производствени екипи са доволни от въвеждането на TPM. Използвайки неговите възможности, издигнахме поддръжката на машините и съоръженията на много по-високо ниво.“

Христофор Рачев, ръководител на процес „Галваничен”, Видима 1

Христофор Рачев, ръководител на процес „Галваничен”, Видима 1:
„Всеки, който има връзка с производството, знае колко е важна поддръжката на машините и съоръженията. За нашия процес е от изключително значение, заради спецификата при галванизирането на детайли. Дори едно прекъсване на тока за кратко е в състояние да повреди намиращите се във ваните подвески с продукция. Имаме много добра комуникация с колегите от отдел „Поддръжка” и разчитаме на тяхната професионална намеса, когато тя е необходима.“

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).