Kanban проект ще носи конкурентно предимство за завода за арматура

Един от основните проекти в завода за санитарна арматура през тази година е въвеждането на Kanban. За да разберем каква е същността на това интересно понятие, идващо от Япония, какви са целите, които си поставяме, какво очакваме като резултати от реализацията на проекта, потърсихме за коментар Мариана Петрова, директор „Производствено планиране и логистика”, Донка Лалева, ръководител дейност „Организация на производството” и Ралица Цонкова, ръководител IT проекти.

Ето какво споделиха те:

Мариана Петрова: Kanban произлиза от японски език и означава „карта” или „сигнал”. Това е понятие, което е възприето в методологията на Lean и DFT и означава презареждане или производство, което е базирано на изчерпване на компонентите до определено ниво. Т.е. сигналът за повторно презареждане се случва, когато контейнерът е изпразнен и имаме определен задел от компоненти, които са в точката на консумация като осигуряват винаги гъвкавост на производството. Това, което е характерно за Kanban, в класическия му вид, е, че е технология, която работи за изгладени, стабилизирани, високообемни производства. Променената ситуация в завода налага да приложим невъзстановим Kanban, който бива пускан при необходимост, породена от спорадично и нерегулярно търсене. SAP Kanban е грандиозен проект, с който ние сме пионери в тази област, която не е разработена до системно решение от компанията и поддържа нашата основна система – SAP. В този смисъл проектът е голям плюс за нашия завод, наред с новите технологии и инвестиции, които продължават. Това е система, която ще ни изведе на ново по-високо равнище по отношение на оперативното управление на бизнеса. Силно вярвам, че това е основно конкурентно предимство и осигурява бъдещето на нашия завод и бизнес.

От началото на проекта – до внедряването му, етап, в който се намираме сега, основно са ангажирани хората от дирекция „Производствено планиране и логистика”. Равностоен партньор при осъществяване на проекта е IT екипът на Идеал Стандарт Интернешънъл. Сърдечно благодаря на колегите, които продължават да са пряко ангажирани в реализацията на това грандиозно за нас начинание.

На какъв етап сме сега? Приключи програмирането, направени са тестовете навсякъде и сме преминали една пилотна фаза в по-усложнен вариант в продуктивната система.

Донка Лалева: Kanban системата е трудно внедрим процес, но пък се следи и управлява лесно. Затова и си заслужава преминаването през трудностите и проблемите при внедряването, които са свързани по-скоро с преодоляване на навика за работа. Материалите се съхраняват в снабдителни пунктове, които са зони в производствените складове, попълнени със запаси и намиращи се в близост до консумиращата линия или процес.

В западните страни изтеглянето на материал на база на търсенето се нарича Just – in – time или DFT. Съществуващият и въведен до момента Kanban, чрез този проект, се изкачва на следващ етап: въвежда се в SAP системата, видим и проследим е от всички SAP потребители, плановите поръчки и преместванията се обвързват с този канбан и зависят от черпенето му, не само физически, а и системно.

Радвам се да споделя, че макар и трудно, хората свикват с новия начин на работа и това ни подобрява, прави ни по-ефективни.

Ралица Цонкова: Технически работата по проекта е трудна и предизвикателна. Изискванията, поставени от ръководството на завода за арматура за разработката, са мащабни, с висока сложност и гъвкавост на използване и управление на системата.

По-сериозно предизвикателство, обаче, представлява реалната промяна в мисленето и навиците на потребителите, което се налага заради промяната в начина на отчитане и проследяване на процесите при внедряване на новата SAP Канбан система. С предизвикателствата се справяме с упорство и с отлична работа в екип! Благодарение на отлично изпълненото задание от страна на нашите партньори – „Атос България“, както и на усилията, вложени от целия екип по време на дизайна, а по-късно и на тест-фазата, имахме програмно напълно изряден пилотен и по-късно продуктивен старт на групата материали лети тела. Това е успех, в който трудно можехме да повярваме, имайки предвид близо двете години трудности в различните фази на проекта, през които преминахме като екип.

Ще продължим работата в следващите месеци с плана за поетапно внедряване на SAP Kanban във всички производствени и вътрешно-логистични процеси, според заданието от ръководството на завода.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).