За инженерната разработка довела до наградата „Отливка на годината“

Златен медал и диплом за „Отливка на годината” спечели за втори път заводът за производство на санитарна арматура.

Тяло за вана стенна Ceraplan III получи приза на Международната научно-техническа конференция по металолеене.

Потърсихме за коментар Христо Русев, ръководител на отдел „Индустриализация – отливки”, за да научим повече за наградената отливка и за работата, извършена от колегите.

Ето какво ни разказа той: „Приехме поканата на Научно-техническия съюз по машиностроене, защото за нас е важно да се срещаме със специалисти в бранша и да дискутираме развитието и проблемите на леярското производство. На този форум презентирахме леенето под ниско налягане.

Идеята да представим Тяло за вана стенна Ceraplan III е на Борислав Витанов, ръководител на процес „Леярен”. Интересен е пътят на създаване на отливката. За инженерния екип на отдел „Индустриализация – отливки” това беше предизвикателство, тъй като ние имахме сериозен опит в леенето на тела на умивалници и бидета и по-малък в отливането на вански тела. Водихме се от разбирането, че качеството на отливките е много важно за леярското производство. Правилното решение на тази задача, да изработиш качествен продукт, е свързано с внедряването на методи за производство на точни отливки, които да осигурят максималното й приближаване по форма и размери до готовия детайл. Анализът на  методите на леене на санитарна арматура и използваният опит за отливане на подобен род детайли показва, че най-подходящ е чрез леене под ниско налягане. Предимствата са, че има малко операции, лесно се механизира и автоматизира, високопроизводителен е и с краткотраен цикъл.

След дълги обсъждания и дискусии подходихме към реализирането на проекта. Проектирахме и създадохме нужната леярска екипировка, като при разработката направихме подробни анализи и симулации чрез MagmaSoft 5.4. Това е широкообхватен програмен продукт за компютърна симулация на физическите процеси при формиране на отливки, който позволява третиране на почти всички използвани в съвременната практика методи на леене.

Особено внимание се обръща на:

– запълването на леяковата система и формата със стопилка при условия максимално близки до реалните;

– процесите на топлопренос и кристализация /включително и по време на запълването/;

– оценка на формиралата се структура и разпределението на евентуални дефекти на базата на голям набор от критериални функции.

MagmaSoft 5.4 не може да осигури оптимално решение само с натискане на бутон. По-скоро помага да се намери подобрено решение чрез обширна симулация на процеса на леене. Въпреки че симулацията е много ефективна, тя все пак е само един партньор по пътя към оптимизирано решение.

От получените данни и анализи конструирахме нужната леярска екипировка. След етапа на леене и тестване се получи желаният резултат. Удовлетворени сме от работата си, защото постигнахме поставените цели. Разработената технология е реализирана в условията на редовно производство. Обобщени са резултати от практическа реализация на метод за леене под ниско налягане, които са използвани за развитието и усъвършенстването на производствените технологии. Полученитеотлив ки притежават необходимата размерна точност, гладкост и условия за качество. По тях не са констатирани наличие на леярски дефекти и са изпълнени всички технически изисквания.

Щастливи сме, че трудът ни беше оценен от престижно жури, което ни награди със златен медал и диплом за леене на цветни метали под ниско налягане.“ завърши Христо Русев.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).