Проект SMED – профилактика на преси в завода за производство на керамика

SMED (Single Minute Exchange of Die/ Смяна на матрицата за една минута) е лийн метод за намаляване продължителността на пренастройването на машината от последно произведено годно изделие до следващото годно изделие.

Чрез въвеждането на този метод постигаме увеличаване на производителността чрез намаляване на времето за профилактика и повишаване на активното време за работа на машините.

Проектът обхваща пресите за отливане под високо налягане на няколко производствени линии. За осъществяването на този проект бе сформирана работна група, в която взеха участие: Мариян Банев, ръководител звено „Поддръжка високотехнологично оборудване“, консултант по проекта е Росица Стоянова, ръководител „Идеалния път“, Димитър Борисов ръководител ПЛ 4,5 – зона преди сушене, Петър Милчев ръководител дейност „Почистване“, Мирослав Вълев „Ремонт и поддръжка на калъпи“, Левент Садъков, ръководител „Проекти за подобряване ефективността на процесите“, Любомир Матев от „Идеалния път“.

Срещаме ви с участници в тази работна група, за да разберем от тях какъв е смисълът и ефектът от въвеждането на SMED в профилактиката на пресите.

Левент Садъков, ръководител „Проекти за подобряване ефективността на процесите“: „Групата следва методологията за такъв вид проект, с цел да постигнем оптимизация на работното оборудване и да намалим времето за профилактика. Първата стъпка, която направихме, бе да установим моментната ситуация. Бяха замерени времената на всички операции по време на извършването на профилактиката на пресите, което включва операциите на операторите, на инженерите по поддръжката, екипа на ремонт и поддръжка на калъпи и хората от почистването. Втората стъпка бе въвеждане на паралелни операции на екипите, за да може да работят по едно и също време. Следващата стъпка бе разделянето на външни /действия, когато машината работи/ и вътрешни операции /действия, когато машината е спряна/. В процеса на работа групата генерира различни предложения, които бяха въведени в по-голямата си част. За мен работната група SMED е едно добро завръщане в екипа на „Идеалния път“.“

Мариян Банев, ръководител звено „Поддръжка високотехнологично оборудване“: „Аз и моят екип отговаряме за профилактиката на пресите за леене под високо налягане. Ежеседмично правим техническо обслужване по график на всички преси. По време на този процес участват четири различни екипи, което го прави по-труден за организиране, в следствие на което има загуба на отливки и време. Работната група SMED бе създадена, за да бъде елиминирано неефективното време, през което имаме загуба на реална работа. Вследствие на работа по проекта досега има видимо оптимизиране на времето за профилактика, като загубите от неефективности са сведени почти до нула. Предстои да намалим дните, в които ще има профилактики, с което ще се увеличи времето за работа на пресите и следователно производителността. Проектът е предизвикателство за нашия инженерен екип, което ни стимулира да сме по-експедитивни, подготвени и организирани.“

Димитър Борисов, ръководител производствена линия 4,5: „В производствения процес се наблюдаваха неефиктивности, свързани с продължителността на периодичното обслужване на пресите. При нас всяко спиране на машините е загуба на отливки. Това наложи да бъде създадена работната група по SMED, в която аз и моят екип взехме активно участие. Заедно с колегите, които работят по този проект, идентифицирахме операциите, при които се удължава срокът на обслужването и намерихме решения, за да се оптимизира този период. Като следствие от нашата работа произвеждаме повече бройки, което е нашата цел – да се подобрят резултатите за обем и ефективност. А след като се въведат стандартите за профилактика на пресите се очаква да постигнем още един ефект – да се подобри и качеството на работа.“

Росица Стоянова, ръководител отдел „Идеалния път“: „Екипът приложи последователно всички стъпки от методологията за въвеждане на SMED в процеса на ежеседмичните профилактики на автоматизираните машини за отливане на сложни тоалетни под високо налягане. От методологична гледна точка, Левент проведе проекта по много добър начин. Участието на колеги с голям опит и висока експертиза доведе до генерирането на редица успешни решения за подобряване дейностите в обхвата на проекта. Последвалото въвеждане и стандартизация на всички оптимизации на процеса доведе до впечатляващ резултат от редукция на времето за профилактика 4 пъти, като в същото време позволи обслужването на две машини в един ден, както и запазване на производителността на нормални нива (както в ситуация без да се провежда профилактика). Поздравявам всички колеги с постигнатия резултат!“

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).