Милена Богданова: “Справедливост, приемственост и надграждане са принципите на екипа ни в “Идеал Стандарт-Видима”

Милена Богданова е директор “Човешки ресурси” – Източна Европа в “Идеал Стандарт – Видима”. Отговаря за създаването и прилагането на ефективни процеси, свързани с управлението на хората в разнообразни бизнес структури – големи производствени единици, търговска организация с над 20 държави, център за споделени услуги. Има богата експертиза във всички области на управление на ЧР – планиране и подбор, оценка на трудовото представяне, обучение и развитие.
Кризите през последните две години наложиха вземането на тежки управленски решения, както за запазване здравето на служителите на компанията, така и за запазване изграденото високо доверие към компанията. Как се преодоляват тези предизвикателства? Отговорите на Милена Богданова за в. ”Росица”.
-Г-жо Богданова, през последните две години, а и през тази, кризите в страната, а и в световен мащаб следват една след друга. Кои са най-големите предизвикателства в това трудно време и как експертите по човешки ресурси могат да помогнат на бизнеса?
-Вижте, най-важното е да сме близо до хората, и до бизнеса, това ще рече да знаем какви са приоритетите и предизвикателствата пред бизнеса и да чуваме вълненията и очакванията на хората. Нашата роля е да съчетаем интересите на двете страни, което не е толкова трудно, когато целта е една – да имаме устойчива и успешна компания. Ако трябва да кажа накратко как ние, специалистите по ЧР можем да бъдем най-полезни, отговорът е – чрез гъвкавост, адаптивност и навременни решения в полза на хората и бизнеса. Действията, които предприехме през последните две години на безпрецедентна световна пандемия, още веднъж ни доказаха ефективността на тази рецепта.
– Кои са водещите принципи в „Идеал Стандарт – Видима“ за кадрите? Имате ли специална програма за служителите, посредством която те биват допълнително стимулирани за професионалното си развитие?
– Нашият екип обхваща всички дейности, свързани с управлението на хората – от привличане и подбор, до администриране, управление на възнагражденията и придобивките, обучение и развитие и не на последно място – вътрешни комуникации. Имаме конкретни цели и измерители на ефективността на нашата работа и на управлението на хората. Бих казала, че принципите в работата на екипа ни са „справедливост“, „приемственост“ и „надграждане“. Защо? За нас и за хората е много важно да чувстват, че са ценени и уважавани, че за тях се прилагат правила и процедури, които са валидни за всички. Това дава усещането за справедливост, устойчивост и ред. Освен това е важно постоянно да преразглеждаме нашите практики в контекста на променящите се условия и да се адаптираме, за да бъдем полезни и ефективни. Това важи с още по-голяма сила в днешно време – никога преди не сме си представяли, че ще позволим работа от вкъщи, сега това е нормално за определени професии. Освен това, структурите в България и Източна Европа винаги са имали високи цели от страна на компанията, т.е. никога не е било лесно, и затова, образно казано, школата е голяма, научените уроци са много и когато има и устойчивост в екипа, може да надграждаме постоянно на база натрупания опит, вместо да започваме отначало всеки път. И това определено допринася за високото качество на нашата работа.
– Как и с какво привличате младите хора, които в по-голямата си част предпочитат да градят своята трудова кариера в чужбина?
-Ще започна с това, че при нас работят над 3200 работници и служители и те са нашите промоутъри! Много ни радва приемствеността между поколенията, както и факта, че цели семейства работят в компанията. Това дава едно допълнително усещане за принадлежност. Имаме уникални възможности за професионална реализация в общо над 500 професии в различни направления – от производство на смесители и керамика, до логистика, финанси, ИТ, развойна дейност, търговска дейност. При нас се концентрират все повече европейски роли, което увеличава нашата стойност като локация и едновременно с това дава невероятни възможности за професионално и кариерно израстване. Имаме силна стажантска програма, която е традиция от много години и е своеобразен трамплин за професионална реализация. Около 20% от стажантите остават на работа при нас в различни професионални направления. Вече стартирахме тазгодишната стажантска програма – първите четирима стажанти започнаха вече работа. Това лято очакваме близо 30 стажанти. Учениците от дуалната форма на обучение трупат практически опит и знания и на практика виждат какво и как се работи при нас. Познатото винаги привлича, спрямо непознатото и неизвестното.
-Вие сте директор “Човешки ресурси” за Източна Европа. Има ли опит от българската част на компанията, който прилагате в другите държави? Какво ще споделите от Вашия опит от работата си с хора от различни националности?
-Практиката ми от другите държави от Източна Европа показва и доказва едно много важно нещо – че силното лидерство определя успеха на организацията и силата на екипа. Много е важно ръководителят на структурата да е добър лидер – всичко останало е следствие. Опитът ми от България ми е помагал изключително много при въвеждането на организационни промени в други държави. От гледна точка на управлението на хората, нещата са много еднакви, все пак всички сме хора. По отношение на работата с различни националности мога да кажа, че когато се работи принципно и открито, с желание да се намерят решения вместо да се създават бариери, се работи ефективно с всички. Стараем се да си казваме и да доказваме, че в крайна сметка всички се стремим към положителен резултат от съвместната работа.
– Наблюденията ми сочат, че “Идеал Стандарт – Видима”, в сравнение с други фирми в областта, е много по-отворена към обществеността – честванията на всички годишнини в заводите са достояние на много хора. Въпреки трудностите, компанията участва в благотворителни кампании, дарява на лечебни, социални и образователни институции. Може ли да се каже, че това е част от формулата за привличане на по-добри специалисти за работа в компанията?
-Надявам се да е така. Ние сме компания с дълга история и социалната ни политика също е неделима част от дейността ни – ние сме най-големият корпоративен дарител в областта. От много години активно подкрепяме множество обществено значими каузи и благотворителни дейности, инвестираме в здравеопазването, подкрепяме развитието на децата чрез извънкласните форми – това е лицето ни пред обществеността. По-широката цел на нашата социална отговорност е да се създава все по-висок стандарт на живот за хората в и извън компанията. Отбелязването на ключови годишнини е важно за нас – това е израз на уважение и признание за постоянството, труда и амбицията на хората, които са допринесли за развитието на компанията през тези години. Важно е да осъзнаваме, че компанията не започва с нас и ние като нашите предшественици искаме да я предадем стабилна и успешна на тези, които ще дойдат след нас. Това ни прави още по-отговорни за бъдещото. Важните годишнини тази година са 70 години производство на смесители и 30 години от подписването на джойнт венчъра с Американ Стандарт. Използвам възможността да отправя едно предизвикателство към младежите в региона. Приканваме ги да намерят интересни факти, снимки, да разкажат любопитна история, свързана с „Идеал Стандарт – Видима“. Нека попитат свои роднини, баби и дядовци. Своите разкази могат да изпращат от 1 юли на нашия специалист по комуникации Моника Костадинова на адрес: mkostadinova@idealstandard.com. Историите ще намират място на страниците на в.“Росица“ и в нашия блог. Ще бъде много интересно да прочетем разказите на хора, които са били част от историята на „Идеал Стандарт – Видима“.
-Кои нови практики ще запазите и след COVID пандемията?
-Започнахме да правим виртуални срещи чрез MS Teams и това продължава да бъде много удобен начин за срещи и обсъждане на различни задачи, особено когато срещата касае хора, които са локирани на различни места. Бих подчертала, че по-скоро възобновихме някои наши практики като допълнителната ни профилактична програма – преди две седмици приключиха профилактичните гинекологични и мамологични прегледи от висококвалифицирани специалисти, на които преминаха над 600 жени, работещи в компанията. Две години поради Ковид не правихме такива прегледи. Сега можахме да възобновим тази важна за здравето грижа.
-Като представител на медия съм силно впечатлена от вътрешнофирмената комуникация, чрез медии – телевизионно предаване, вътрешен бюлетин, списание, блог, сайт в компанията, социални медии, които вие споделяте в публичното пространство. За България това са практики във всички промишлени предприятия от преди 1989 година и, може би точно заради това, са напълно отречени в голяма част от българските фирми. Какъв е ефектът от тях в „Идеал Стандарт – Видима“ днес, във времето на новите технологии?
-Нашата компания има много и разнообразни подразделения, много и различни хора и екипи, сложна организационна структура. Затова е необходимо да боравим с различен инструментариум, чрез който ефективно да достигаме до нашите работници и служители. Трябва да кажа, че личните срещи са незаменими – хората предпочитат да получават информация от други хора, да има диалог, общуване. Също така искаме да споделяме информация за живота и дейността на нашата компания и с по-широка аудитория, за което използваме и новите технологии – фирмения сайт, блога и социалните медии. Бих казала, че в днешно време е още по-важно отпреди да информираме своевременно и активно, да се допитваме и да споделяме.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).