Голям интерес от студенти към „Идеал Стандарт – Видима“ на кариерния форум във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“

„Идеал Стандарт – Видима“ взе активно участие в най-голямото работодателско събитие в Северна България – „Кариера. Стаж. Бъдеще“, организирано от Великотърновския универ-ситет „Св. Св. Кирил и Методий“ на 18 май.

Форумът беше открит от ректора на Университета проф. д-р Христо Бонджолов, който подчерта в изказването си, че връзката между университета и бизнеса е изключително важна. Той проведе и лична среща с Милена Богданова, директор Човешки ресурси – Източна Европа, в която основен фокус бе изграж-дането на тясно взаимо-действие между нашата компания и университета с цел професионалната реа-лизация на бъдещите висшисти в най-голямата компания в Централна Северна България.

Над 500 студенти получиха информация за възможностите за стаж и работа по време на нашето представяне, на щанда на компанията и в лични разговори с колеги от „Човешки ресурси“ и  Центъра за споделени услуги.

Айлин Чаушева от Центъра за споделени услуги привлече внима-нието на студентите с многообразието от възможности да открият желаната от тях професия в Центъра и в други направления в различните структури на компанията.

„В резултат от кариерния форум във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са подбрани 7 студенти, които ще започнат стаж при нас в седмицата от 20 юни, когато ще е приключила сесията“, обобщи Светлана Георгиева след срещите със студентите на щанда на компанията.

Съвсем скоро предстои да обявим възможностите за стаж в „Идеал Стандарт – Видима“. За повече информация можете да се свържете със Светлана Георгиева – тел. 0886 899 866 или на: sgeorgieva@idealstandard.com

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).