Новата лаборатория за входящ контрол в завода за санитарна арматура – поредната успешно реализирана инвестиция

Поредният пример за успешно реализиран проект е новата лаборатория във завода за санитарна арматура. Целта на новата лаборатория за входящ контрол е всички тестове и измервания, които са част от входящия контрол на доставни материали, да се правят в непосредствена близост до основния склад. Така се съкращава времето за отговор на входящ контрол към SAP-системата и материалите са налични за влагане в производството за по-кратък срок. Сега, лаборатория разполага с нови стендове и уреди за различни тестове и измервания.

Ето какво разказа Димитринка Радева, ръководител „Управление на качеството” – Видима 2 за различните изпитвания и измервания, които се правят в лабораторията: „Стендът за изпитване на функционалност е предназначен за тестване на различни компоненти като гъвкави връзки, ръчни душове, душови глави, разпределители, затварящи механизми. Образците се проверяват за херметичност, устойчивост на налягане, експлоатационни характеристики, дебит. Стендът има и още един режим на работа – автоматичен. При него се тестват крайни изделия – едноръкохваткови и двуръкохваткови смесители. Вградената в стенда програма следва методиките за изпитване, заложени в Европейските стандарти и автоматично генерира протокол от тестовете. Стендът за изпитване на високо налягане осигурява захранване на изпитвания образец със статично налягане до 250 bar. Тестът започва с плавно повишаване на налягането, задържане на определено ниво, след което налягането може да се намали до 0 bar или повишаването да продължи до разрушаване на компонента. Тези тестове са особено важни за гъвкави връзки, затварящи механизми, пластмасови разпределители, които са изложени на влиянието на пиковете на налягане във водоснабдителната система и трябва да издържат на резките му скокове. Двата стенда – за устойчивост на огъване и якост на опън са предназначени за изпитване на шлаухи. Изпълняват се 5 000 цикъла, след което шлаухът се тества и трябва да бъде функционален. Другият тест е за якост на опън. При него шлаухът се подлага на сила на опън 500 N за 5 min. Не се допуска скъсване и трайна деформация, които ще повлияят на функцията на шлауха.

Tестът за корозоустойчивост е част от входящия контрол за всички компоненти с Ni-Cr /никел-хром/ покритие. Kамерата, с която е оборудвана лабораторията, осигурява корозионна среда, близка до естествените условия и дава възможност да се оцени корозоустойчивостта на доставните компоненти. Тестът, който се изпълнява е Acetic acid salt spray test. Изпитваните образци са подложени на влиянието на 5%-ов разтвор на NaCl /натриев хлорид/. Температурата в камерата е 35 градуса, продължителността на теста е 24 часа.

Лабораторията е оборудвана и с уред за неразрушително измерване на дебелина на галванично покритие. Апаратът може да измерва едно-, дву- и многослойни покрития. Резултатите на всички изследвания се съхраняват и при необходимост се генерира протокол.

Друго измерване, което може да се прави в лабораторията, е измерване на твърдост на метали. Използва се класическият метод за определяне на твърдост на металите, като отношение на приложения товар към оставения от индентора отпечатък. Уредът разполага със система за позициониране, 3 обектива, вграден лазер, индентори за измервания по Brinell, Vickers и Rockwell.

Осигурява точност, бързина и надежност на измерванията. Разполагаме и с твърдомер за измерване на О-пръстени. Той е снабден с електронен модул, осигуряващ управлението на цялата система. За разлика от повечето подобни уреди, които изискват плоска повърхнина, този има възможност за измерване на изпъкнали и вдлъбнати повърхности. Окомплектован е с два модула за измерване по Micro Shore A и IRHD M. С помощта на прецизната аналитична везна можем да контролираме още една характеристика – плътност на О-пръстени.“

Димитринка Радева благодари на колегите: „В хронологичен ред започвам с колегите от дирекция „Управление на материалите”. Екипът на Ангел Тодоров, които заявиха и доставиха цялото оборудване за лабораторията, включително офис и индустриалното обзавеждане. След това ще отлича нашия отдел „Управление на качеството” и всички колеги, които на различен етап се включиха с работата си за осъществяване на този проект. Това са Антоанета Данкова, ръководител на отдела, Диян Генчев, анализатор качество, всички колеги от „Входящ контрол” и Силвия Луканова, специалист СУК.

Огромна беше работата, която извършиха колегите от отдел „Капитално строителство и енергийна ефективност” с ръководител Тихомир Станев и отдел „Поддръжка” – Видима 2, с ръководител Наньо Димитров.

Специални благодарности на Йорданка Илиева, ръководител Химична лаборатория и Павлин Гогов, инженер „Стандарти, сертификационна дейност, хидравлична лаборатория” за помощта, която ни оказаха при стартиране на химичните и хидравлични тестове. Благодарение на Йонита Колева и нейния екип имаме оригиналното брандиране в лабораторията.“

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).