„Идеал Стандарт – Видима“ е съавтор на националната изпитна програма за специалност „Машини и системи с ЦПУ“

„Идеал Стандарт – Видима“ и ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчаров“ бяха избрани от Министерството на образованието и науката за разработване на методология на националната изпитна програма за специалност „Машини и системи с ЦПУ“. От компанията водеща роля в авторския екип имаха инж. Светлана Георгиева и д-р инж. Хасан Хасанов, които са и ментори в дуалната форма на обучение. Националната изпитна програма е утвърдена от Министерството на образованието и науката и ще бъде приложена за всички професионални гимназии с тази специалност още през тази учебна година. 

Обединяването на професионалисти от бизнеса и преподаватели е успешна практика и пример за адаптиране на образованието към професиите, които са необходими за бъдещата реализация на учащите се“, споделиха Светлана Георгиева и Хасан Хасанов.  

В авторския екип участваха и преподаватели от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчаров“ по професионална подготовка – инж. Николай Колев, инж. Дарина Христова и инж. Здравка Монева. Целта на настоящата изпитна програма е да определи единни критерии за оценка на професионалните компетентности на обучаваните, изискващи се за придобиване на трета степен по изучаваната професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).