Обновяване на галваничната инсталация в процес „Производство на пластмасови продукти”

Инвестиционна програма на завода за производство на санитарна арматура е насочена към непрекъснато осъвременяване на производствените процеси, подобряване на работната среда и повишаване на производителността на труда.

Сега можем да отчетем успешното приключване на още един проект – обновяване на галваничната инсталация и пречиствателната станция в процес „Производство на пластмасови продукти”.

Той се реализира в рамките на един месец, в който се работи упорито в три основни направления:

  1. Подмяна на ваните за байцване;
  2. Частична смяна на софтуера и хардуера на инсталацията – по този начин стана възможна лесната поддръжка и ремонт, тъй като е на български език; изчистени са грешките, които бяха забелязани в процеса на работа през годините и са добавени допълнителни възможности за осъществяване на по-добър контрол.
  • Ремонт на хромовата събирателна вана в пречиствателната станция. Основната цел е да се предотврати принудително спиране в бъдеще, което би се отразило негативно на срочното изпълнение на производствения план. Всички дейности се извършиха паралелно с внедряването на новия софтуер, за да се избегне по-продължителен престой на инсталацията.

Реализацията на този проект изискваше стройна организация и спазване на сроковете. Освен изброените дейности за подмяна и ремонт на вани и смяната на софтуера и хардуера, се извършиха частични механични ремонти на инсталацията и ново окабеляване в пречиствателната станция и галваничната инсталация.

Разнообразието от дейности и краткият срок криеха рискове за успешното приключване на поетите ангажименти, но екипите се справиха и в рамките на планирания едномесечен период, финализираха проекта.

Потърсихме за коментар Снежана Николова, ръководител дейност „Покрития” за повече подробности.

През последните две години направихме задълбочен анализ на цялостното състояние на съоръженията в процес „Производство на пластмасови продукти” и по-конкретно на Галваничната инсталация и пречиствателната станция. Резултатите показаха, че е наложително да се извърши основен ремонт на определени съоръжения. В края на 2020 г. бяхме готови с проекта и след неговото одобрение, в началото на тази година, пристъпихме към подготовката за реализирането му. В продължение на седем месеца работихме усилено и успяхме да поръчаме и доставим всички съоръжения, материали и оборудване. Важен момент, преди смяната на старите вани с нови, беше да осигурим необходимите галванизирани пластмасови детайли за производството, за да не нарушим нормалния негов ритъм. Количествата трябваше да са за период от един месец, времето, в което беше планирано проектът да приключи. Тук водеща беше ролята на колегите от отдел ОПП, дейност „Логистика” и процес „Производство на пластмасови продукти”. Искам специално да благодаря на Здравка Иванова и нейния екип от галваничната инсталация, на всички колеги от Асмега 3 за създадената организация и срочното изпълнение на предварително подготвения план за ремонт.

Въпреки възникналите трудности, те съумяха да приключат навреме и да стартират след точно един месец, така както беше планирано. Благодаря и на всички колеги, които дадоха своя принос за успешното приключване на проекта: отдел „Поддръжка”, направление „Капитално строителство и енергийна ефективност”, отдел „БТОС”.

И не на последно място, от името на нашия екип, благодарим на ръководството за съдействието да бъде одобрен проектът и да бъде дадена възможност за неговата реализация.“

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).