Възможнос т за работа на ученици от дуалната форма на обучение

Като работодател, ориентиран към професионалното развитие на младите хора, „Идеал Стандарт – Видима“ се ангажира с въвеждането на дуалната форма на обучение, чрез която да се надгражда практическото обучение в Севлиево.

Дуалната система е форма на обучение в средното образование, в която същевременно се натрупва и практически опит. Тя включва професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и в предприятие. Дуалното обучение се прилага в страни като Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Дания, Холандия, Китай и други.

В процес „Механичен“ в завода за производство за санитарна арматура, практикуват 17 ученика от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, Севлиево. Учениците от XI клас посещават три дни в седмицата учебните занятия в професионалното училище, а останалите два дни практикуват във фирмата. В XII клас във фирмата ще бъдат три дни, а в училище два дни.

За дуалната форма, за първите впечатления и бъдещи очаквания, разговаряме с ученичката Дарена Хачерян:

Какъв беше мотивът, който те подтикна към избора на този вид обучение?

Избрах опция за по-добро и сигурно бъдеще. Това е новост в българското образование, която съчетава теория и практика в реално производство. Мисля, че както аз, така и останалите ученици от дуалното обучение ще сме по-уверени и сигурни в своите знания и способности, след като сме работили на практика. Дуалното обучение ще позволи да опознаем много по-подробно избраната професия и да решим дали искаме да се развиваме в тази област.

Как протичат часовете ви по практика в завода за производство на санитарна арматура?

Специалисти от завода ни проведоха множество различни творчески и интерактивни занимания, които засилиха любопитството ни към процесите и производството на санитарна арматура. Запознахме се с универсалните металорежещи машини, като постепенно надграждаме и затвърждаваме знанията и уменията си при работа с машини с ЦПУ. Лично на мен, през тези няколко месеци, „Идеал Стандарт – Видима“ ми даде реални представи за живота след училище.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).