За развитието, постиженията и новостите в „Подготвителни процеси“ в завода за керамика

Участък „Подготвителни процеси“ се състои от „Подготовка на масата“, „Подготовка на глазурата“ и „Лаборатория“ – тези три звена подготвят материалите, от които се отливат изделията, глазурата, с която се изпичат. Там се правят необходимите анализи на материалите и параметрите по различните етапи на процеса.

Подготвителните процеси са важен етап от керамичното производство. Добрите резултати зависят от използването на качествени материали, системен контрол и стриктно спазване на технологията за производство. През годините от създаването на завода извървяхме дълъг път и направихме стъпки, които не бяха лесни, но процесът се промени и подобри – повтаряемост на рецептата и стабилни параметри на входа. Като следствие от непрекъснатото подобрение ние си извоювахме по-висока степен на доверие на ниво компания, което ни носи удовлетворение и в същото време ни задължава да се стремим да бъдем на най-високо световно ниво.“ – Валентин Ганев, директор на завода за производство на санитарна керамика.

Минчо Ненов, ръководител участък от 21 години. Ето какво споделя той за пътя, извървян през тези години:

„В началото всичко беше трудно – всички суровини внасяхме от чужбина. Всяка седмица пристигаха по седем камиона фелдшпат и силика в биг багове. Глината и каолина пристигаха в 25-тонни контейнери, които се изсипваха на земята, след което прехвърляхме материала в клетките с бобкатите. През 2001 година започнахме да използваме фелдшпат, силика и изпечен брак от „Групо минерали“, които функционират на територията на завода, с което нашият труд се облекчи значително. Лабораторията е сърцето на завода. Там се извършват всички проверки на суровини и материали, проверки по етапите на производствения процес и се разработват нови идеи за внедряване на нови материали и рецепти. За да намираме решения за ежедневните предизвикателства, лабораторията е оборудвана с модерни уреди за измерване параметрите на материали, на шликер и на глазура. Всяка година компанията инвестира в обновяване на оборудването. През юни бе инсталиран нов уред за измерване разпределението на частиците на непластичните материали и глазурата. В „Подготовка на глазурата“ – промяната е огромна, защото материалът идваше в торби и всичко се дозираше на ръка – заданието за деня минаваше през ръцете на хората. През 2008 г. изградихме дозираща система за претегляне на материалите, с която се премахна физическият труд. След това въведохме проточна мелница с много голяма производителност, с което също се облекчи и намали физическото натоварване. Промяната в търсенето на пазара наложи да разработим нови, матови глазури. Започнахме с „Копринено бяло“ – произвеждаме бял мат тоалетни за италианския пазар. На финала сме на разработката на „Копринено черно“ – черен мат, предстои да започнем тестовете на „Копринено червено“, с които ще задоволим и най-изискания вкус на нашите клиенти.“

Преди четири години към екипа се присъедини млад ръководител, инженер – химик, Росен Христов, ръководител „Подготовка на масата“. Ето какво сподели той за работата в неговия участък:

„Започнах работа през 2017 година с много голямо желание, тъй като бях останал с много добри впечатления от завода по време на стажантските програми, в които съм участвал – през 2010 и 2011 г. Допаднаха ми организацията на работа, взаимоотношенията между колегите и бях решил за себе си, че в такава среда бих искал да работя и да се развивам. Като стажант тук започнах да придобивам работни навици, имах пример за взаимодействието между хората, започнах да се уча да поемам отговорност и това ми помогна да израсна като личност. Началото на процеса на производство на керамични изделия започва с подготовката на керамичната маса /шликер/, по определена рецепта, която трябва да е в границите на зададените параметри. Подготовката на керамичната маса преминава през няколко етапа, като шликерът се настройва в параметри на всеки от етапите. Нашият ръководител Минчо Ненов задава рецептите, по които работим, както и параметрите на шликера. Ще спомена някои от последните подобрения в участъка през последните години. Една от стъпките в оптимизирането на работата в участъка бе изграждането електронна система за управление на крановете за пълнене на резервоарите за смесване. Закупен бе нов челен товарач, с който зареждаме пластичните материали в блънжерите /миксери за разводняване/. Още една голяма инвестиция с ефект върху околната среда е новият електрокар, който ще замени стария газкар. Това е нова „зелена“ машина, която не отделя вредни газове, което в затворена среда е много важно. Подобри се и визуализацията в участъка след монтирането на нови обозначителни табла в клетките на суровините, както и представянето на зоните в участъка чрез транспаранти. Удоволствие за мен представлява съвместната работа с колегите, динамиката на процеса в участъка и ежедневното наблюдение на представянето на шликера в зона „Отливно“.“

Ивайло Димитров, ръководител „Подготовка на глазурата“:

„Работя в участъка от 21 години и пет месеца. В нашия участък подготвяме глазурата на изделията, от нея зависи в много голяма степен добрият им външен вид. През годините настъпиха много промени. Последната промяна бе въвеждането на график за зареждане на производствените линии на осем часа, с което постигаме по-добър контрол и проследимост на процеса. През последните две години усилията ни са концентрирани в производство на матова глазура. В момента предизвикателство е голямото търсене на черни матови изделия. В следващите месеци компанията ще инвестира в оборудване за производство на цветни матови глазури /филтриране и пресяване/. Предизвикателствата при нас са ежедневие и точно затова ми харесва да работя тук.“

Анелия Игнатова, ръководител „Лаборатория“:

„Най-голямото предизвикателство за екипа през последната година е разработването на нов вид глазура – матова, нова за компанията. Започнахме с три цвята – черен (black mat), сив (concrete) и червен (pomegranate). Отне много време и ресурс, но през юни започнахме да произвеждаме първите черни матови изделия. За сега резултатите са обнадеждаващи. Екипната работа беше ключът към нашия успех – заедно с нашия ръководител Минчо Ненов, колегите от „Лабораторията“, екипът на Ивайло Димитров. Важна стъпка в процеса на подобряване е внедряването на нова електронна система за въвеждане на данни от лабораторните измервания. Тя дава възможност за анализиране и споделяне на информацията от контрола на параметрите. По този проект работим съвместно с колегите от „Идеалния път“. На последно място, но не по значение, е поредната значима инвестиция – инсталирането на нов уред за измерване разпределението на частиците по размери Mastersizer3000. Това е най-новият модел, с помощта на който се надяваме да получаваме по-прецизни и достоверни резултати. И най-скъпите и модерни уреди, обаче, не могат да осмислят деня ти, ако не са хората! С голяма част от моите колеги работим заедно повече от 20 години. С тях споделяме хубави и лоши моменти, приемаме новите предизвикателства на времето. Пожелавам на всички здраве и усмихнато лято!“

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).