Бизнес и наука = ефективно сътрудничество

osnovna htmuНа 17 ноември в Завода за санитарна керамика бе проведен научен семинар, съвместно с Химикотехнологичния университет, София и по-конкретно Центъра по математическо модулиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи.

Picture 008Инициативата е част от разбирането и политиката на компанията да поддържа тесни контакти с университети в България, като по този начин от една страна привлича квалифицирани специалисти, а от друга да развива своят собствен потенциал от кадри.

 

 

Picture 030 Picture 025В първата част на събитието нашите гости се запознаха с историята на компанията и направиха обиколка на завода, за да се запознаят с организацията на керамичното производство.

Във втората част на семинара нашите колеги бяха запознати с различни разработки и изледвания на млади дипломанти и докторанти, които работят върху разрешаване на реални инженерни проблеми с методите на математическото моделиране и компютърно симулиране. Разгледаните практически разработки и последвалата дискусия породиха много въпроси, които ще намерят отговор в следващи съвместни проекти.

 

Още за центъра за математичесто модулиране и компютърна симулация:

Центърът по математично моделиране и компютърна симулация към ХТМУ е създаден през 2012 г. с финансовата подкрепа по договор BG051 PO001-3.3.6-0014 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския социален фонд на Европейския съюз. Центърът има за цел подпомагане на развитието на млади изследователи чрез обучение по специализирани дисциплини, консултации с водещи експерти в различни области на научното и приложното знание, достъп до специлизирана литература и информационни продукти, достъп до реалната инженерна практика, популяризиране на научните и научно-приложните резултати.

Една от най-успешните дейности по проекта са срещите с индустрията, реализирани чрез съвместни семинари, проведени както в самите предприятия, така и в ХТМУ. Тези семинари се развиха в ползотворно сътрудничество в решаването на технологични задачи, споделени от специлистите от практиката. Запознаването с технологиите за производство на място, дискусиите с опитни специалисти от инженерната практика и работата върху реални практически задачи ни мотивираха да разширим тази дейност. В екипите за работа се включват млади хора на различен етап на обучение: млади учени, докторанти и студенти, консултирани от експерти в конкретната област.

ЦММКС предлага на партньoрите от индустрията: разработване на съвместни проекти, специлизирано обучение на специалисти в областта на математично моделиране и компютърна симулация, сътрудничество при решаване на конкретни приложни задачи.

 

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).