Успехите през 2012 и очакванията за 2013 – през погледа на нашите мениджъри. Част 2

БЛАГОДАРИМ за всеотдайната работа и лична ангажираност на всеки член на екипите ни!

Лазар ЛазаровДиректор Търговска организация – клъстър България

За мен 2012 година бе едно предизвикателство, произтичащо от трудната пазарна ситуация без еквивалент досега. Въпреки това, търговската организация за България ще запише година, в която бележи лек ръст на продажбите, въпреки свиването на пазара. Това означава категорично увеличаване на пазарния дял на нашите марки, което стана възможно благодарение на прилагането на нова търговска политика и въвеждането в действие на регионални търговски представители на територията на страната. Активната работа с точките на продажби увеличи нашето присъствие и подобри нашето представяне в тях. БЛАГОДАРЯ на търговския екип на България, който направи и невъзможното, за да постигнем тези добри резултати.

При експортните пазари успяхме да постигнем положителни резултати в Полша и Балтика, където до края на годината се очертава двуцифрен ръст на продажбите. В държави като Сърбия и Румъния, където икономическата обстановка е доста негативна, успяваме да задържим продажбите на нивото на миналата година. Бих искал да БЛАГОДАРЯ на мениджърите в страните от клъстър България за добрите резултати през 2012.

Постигнатите резултати не биха били възможни без съдействието на колегите от Дистрибуционния център, чиято помощ се оказа много ценна в подобряване на обслужването на клиентите OnTimeInFull /Навреме и изцяло/.

С подкрепата на финансовия екип през тази година успяхме да постигнем най-добрите резултати от съществуването на Търговска организация Източна Европа по отношение на събиране на задълженията.

БЛАГОДАРЯ и на екипите на двата завода за техния висок професионализъм, съдействие и разбиране!

Вера ЙовеваДиректор Supply Chain Източна Европа

За мен 2012 година беше удовлетворяваща благодарение на екипа, с който работя – моите колеги от Дистрибуционен център. Благодарение на техния професионализъм и ежедневни усилия, ние успяхме да постигнем много добри резултати по основните показатели: поддържахме нивата на OTIF над 90% през цялата година, оптимизирахме нивата на наличностите и едновременно с това постигнахме намаление с 30% в сравнение с 2011. Подобрихме точността на прогнозата за продажбите за регион Източна Европа, като постигнахме стабилен процес и не на последно място – и тази година не допуснахме трудови инциденти.

Реализираните експедиции на керамичните изделия са с 20% повече от 2011 година, като увеличението е основно от пазари в Близкия Изток, Гърция, Англия и Италия. По отношение на експедициите на санитарна арматура очакваме ръст около 5% в сравнение с 2011, като увеличението в това направление се дължи на доставки към крайни клиенти в Близкия Изток, Италия и Русия. Постигнахме ръст на продажби и по отношение на експедициите на акрилни продукти – 37% и мебели и аксесоари – увеличение с 50%.

Реорганизацията на складовата дейност до голяма степен подпомогна този процес, но основна заслуга за нашите резултати и увеличението на обемите допринесе всеотдайната работа и лична ангажираност на всеки член на екипа. БЛАГОДАРЯ ви, колеги!

Ярослав Дончев, Директор „Финанси” Източна Европа

За мен 2012 беше една успешна година на усилен труд, много предизвикателства и реализирани планове и проекти.

През отиващата си година „Идеал Стандарт – Видима” АД отбеляза 20-та си годишнина от успешното партньорство с първия регистриран джойнт венчър под надслов „20 години нова история”. Това е изключителен период в историята на заводите за санитарна арматура и санитарна керамика:   капацитетът им многократно се увеличава, създават се стотици нови работни места, подобряват се условията на труд, стимулира се професионалната реализация и кариерното развитие на кадрите,  подкрепят се дейности, свързани със социалното и културно развитие на района, инвестира се в опазване на околната среда.

2012 година е важна и с това, че успешно проработи в реални условия  проектът за обединяване на двете промишлени предприятия в единна компания, утвърди се центърът за финансов отчет за Европа и новият финансов екип – факти, които доказват правилността и необходимостта от направените промени. БЛАГОДАРЯ на колегите за добрата работа!

Вижте Част 1 тук.

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).