Успехите през 2012 и очакванията за 2013 – през погледа на нашите мениджъри. Част 1

Производство и човешки ресурси: най-важни са хората, оценяваме приносът им и благодарим за всички усилия, които помагат за постигане целите на компанията!Красимир Копчев, Изп. директор на „Идеал Стандарт- Видима” АД и Директор на завод за производство на санитарна арматура

Отново сме пред края на поредната календарна година. Отново навсякъде около нас витае вълнуващото настроение на Коледните празници и на Новогодишната вечер.

Традиция е преди да излезем в Коледна ваканция да споделим помежду си каква беше за нас изминалата година. За мен, а убеден съм и за всички Вас, 2012г. беше една изключително успешна година. И независимо от трудната ситуация ние успяхме да изпълним всички планирани задачи и показатели.

Успяхме да повишим производителността на труда с повече от планираните 5 %. Повишихме успеваемостта на процесите RTY до 92 % – нещо, което преди години ни се струваше невъзможно. Снижихме загубите от брак до 0.67% – най-доброто постижение откакто измерваме този показател. Успяхме да подготвим и реализираме проекти за подобрения и икономии на обща стойност 1 500 000 €.

Това показва колко професионален и мотивиран е нашият екип. Въпреки трудните условия в които работим, всички колеги проявяват ангажираност, амбиция и оптимизъм в изпълнение на своите отговорности. Оценявам приносът им и БЛАГОДАРЯ за всички усилия, които помагат за постигане целите на компанията.

Искам да отбележа и друг наш успех, който най-много ме радва. Това е, че успяваме да създадем наистина добри условия за труд и почивка на нашите служители. Редовно провеждаме обучение на персонала, грижим се за тяхното здраве чрез здравословни условия и медицински прегледи, осигуряваме лятна и Коледна ваканция за почивка. През годината сме допуснали само един и то лек трудов инцидент за всичките отработени 2577 хил. часа.

За 2012 година винаги ще си спомням с усмивка, а за следващите години и по специално за 2013г. аз съм оптимист!

Валентин Ганев,  Директор на завод за производство на санитарна керамика

За мен 2012 бе най-успешна година в завода за санитарна керамика, откакто той бе построен преди 15 години. Екипът израстна в професионално отношение и успя в най-голяма степен да реализира потенциала, който винаги сме имали. Постоянно сравняваме нашите показатели с тези на колегите от заводите в Западна Европа за това кой ще постигне най-добри резултати. И въпреки, че нашия завод няма модерното оборудване, което колегите в другите заводи имат, през цялата 2012 ние показахме най-високи нива на производствена ефективност и контрол на керамичните процеси в компанията.

Това, което ме радва е, че екипът успя комплексно да развие и подобри дейностите във всички основни направления. Отдел „Човешки ресурси” пръв се преструктурира, за да се адаптира към новата производствена организация. В подкрепа на промяната продължи да функционира нашата „Школа за Качество”, където производствените ръководители по достъпен начин представяха принципите и методите на работа, като бяха обучени 667 работници. Тези постижения не останаха незабелязани и затова екипът ни продължава да получава признанието и доверието на ръководството на компанията.

Друг важен акцент през 2012 бе и работата по безопасност и здраве, където проведохме редица нови инициативи като разследване на случаите с оказване на първа помощ, както правим при случаи със сериозни инциденти, „Партньорски одити”, „Акцент по безопасност”, комбинирахме плана за евакуация с демонстрация за ползване на пожарогасители, въведохме ползването на сигнални жилетки, проведени бяха допълнителни извънредни обучения, за да осигурим спазване на здравословни и безопасни условия на труд. И като резултат от нашите постоянни действия в тази насока, ние получихме ценна награда – Грамота от компанията за 2 млн. отработени часа без допуснат инцидент със загуба на работно време.

Милена Богданова, Директор „Човешки ресурси” Източна Европа

За мен 2012 беше една много наситена и интересна година – отново трябваше да организираме и прилагаме нови и различни неща в дейността, следвайки динамиката на бизнеса. Това разбира се ни радва – дава ни самочувствие и увереност, че можем да постигаме повече като организация и като професионалисти. Изключително много се гордея, че екипът ни успя да се справи с предизвикателствата, а те не бяха малко. Въвеждането по добър начин на организационните промени в търговските организации – интензивното изграждане на нов и силен екип в Русия, способен и амбициран да постига плановете за развитие на компанията на този пазар и обособяването на един малък, но много сплотен и ефективен екип в клъстър България – беше истинско преживяване за нас и уникална възможност за лично израстване. Екипът човешки ресурси в завода за керамика, ръководен от Галина Тончева беше истински партньор на бизнеса. Въвеждането на новата организация на производствените процеси беше съпътствано от множество организационни промени – сформиране на нови екипи, избор на нови ръководители, адаптиране на бонусни системи, административно прилагане на промените, т.е. прилагане на целия спектър от дейности в един отдел Човешки ресурси – с което те се справиха изключително успешно. Екипът на Мариана Цонева също допринесе за ефективността на завода за арматура – динамичното управление на работното време, вътрешното движение на хора, проектите за ефективност са измерим принос в тази посока. Организирахме за първи път спортно събитие за нашите работници и служители, в което се включиха много колеги. Радвам се, че и тази година успяхме да инвестираме в изграждането на нашите ръководители – коучинг академията ни даде възможност да усвояваме и прилагаме световно утвърдени практики в  управлението и развитието на екипите ни.

Радвам се, че организационните промени дадоха възможност за ново професионално развитие на наши работници и служители, които са промотирани като ръководители или специалисти в рамките на годината.

Много БЛАГОДАРЯ на целия екип и на всички колеги, с които заедно преживявахме трудните и радостните моменти.

Вижте Част 2 тук.

***

About Vidima
Ideal Standard International е един от водещите производители на висококачествени цялостни решения за банята, както за жилищни, така и за търговски и здравни сгради. Базирана в Брюксел, Белгия, частната компания е работодател на близо 9 500 души; управлява 18 производствени обекта и продава в над 60 страни в Европа, Близкия Изток и Африка. Използвайки най-нови технологии и работейки със световно-известни дизайнери, компанията е фокусирана в разработката на иновативни решения за банята в няколко продуктови категории като керамични изделия, смесителни батерии, акрилни вани, мебели и аксесоари. Продуктите на компанията се търгуват под наложилите се международни и местни марки Ideal Standard, Armitage Shanks (Великобритания), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия) и Vidima (Източна Европа).

1 Comment on Успехите през 2012 и очакванията за 2013 – през погледа на нашите мениджъри. Част 1

  1. Добре е , че в подкрепа на промяната е продължила да функционира „Школа за Качество”, където производствените ръководители по достъпен начин са представили принципите и методите на работа, като са били обучени 667 работници. А това е една доста голяма бройка и имайки предвид качеството им поне знаем, че хората са научили нещо наистина и може да разчитат на себе си за да изхранват своите семейства , благодаря за тази статия.Хареса ми и плаката с важните моменти.

Comments are closed.